• Thơ Trữ Tình

    Thanh Mai Trúc Mã.

    Dưới đây là bài Song Thất Lục Bát: Thanh Mai Trúc Mã Kể lại năm xưa mùa tựu trường, Tôi, Nàng, cắp sách sáng tinh sương. Ven lề đếm bước đoạn đường, Vui cười nói nói đến trường hừng đông. Nhớ ngày đó đêm trăng soi bóng, Dáng tôi nàng, đánh đáo, chạy rông. Đến khi trăng trải ngoài song. Mới hay trời tối chạy dông về nhà. Đi trước gió, gió thoảng hương hoa, Nàng hốt hồn ta đến tận nhà. Trước sân Mai Cúc vàng pha, Điểm xanh cành lá chan hòa ý thơ, Đường chỉ rối, ông Tơ lười gỡ. Nên thuyền tình lở chuyến đò ngang…