Biếm Thi

Bull Dog Trump già, Xà Mầu Ghẻ Lát

Bài Thơ Riêng Tặng “Bull-Dog Trump Già”
Kể chuyện cờ Hoa, xứ sở này,
Xin đừng ôm bụng cười lăn quay.
Có thằng láu cá được làm Chúa,
Hắn thấy da mầu, chém thẳng tay.
Lại còn khoác lác giỏi kinh bang,
Chiến dịch “phò Trump” rộn xóm làng.
Chễm chệ bốn năm vua nước Mỹ,
Nợ công chồng chất tỷ ngàn ngàn.
Uy quyền cao ngất phải làm gương,
Xu thuế cớ sao lại lật lường ?
Thử hỏi người người đều trốn thuế ?
Làm sao tổ quốc được hùng cường ?
Hứa lèo, hứa cuội lúc tranh ngôi,
Minh bạch thuế xu đóng đủ rồi ?
Bản tính nhổ ra rồi liếm lại,
Tin sao, tin được hỡi ông trời !
Tháng qua, bầu cử lại thua đau,
Giấc mộng “tám năm” hóa vũng sầu.
Bốn biển khinh khi muôn kẻ ghét,
Phen này chắc hắn chạy sang Tàu (1)
Suốt đời kế độc lại đa nghi,
Sa thải “cận thần” để thị uy.
Khắp nước vạn dân đều chán ghét,
Gọi Trump bulldog là con ki (2)
ĐTT. Nov 16/2020
(1) Trump có cơ sở làm ăn quy mô bên T.Q, với nhiều hàng hiệu Trump, Ivanka đồ sộ, vậy mà khoác lác chống Tàu Cộng, chống Nga. (mị dân hết chỗ nói)
(2) Trump sanh năm 1946, cầm tinh con chó, nhưng không phải chó được bình thường như những con chó khác, mà nó là chó già bị xà mâu ghẻ lác, cho nên tôi gọi hắn là con ki (Bull-Dog Chump già)

Leave a Reply