Diễn Đàn Bạn Đọc

Vợ chồng TT Biden nhẫn nạn, thương dân, đi vận động người dân chích ngừa

Dr. Jill Biden đang công du qua một vài tiểu bang để vận động người dân chích ngừa và khích lệ các nhân viên y tế. Tuần tới bà sẽ tiếp tục đến Texas rồi Arizona. Texas là một trong những tiểu bang ngoan cố, chỉ có khoảng 40% người dân chích ngừa, bữa nay ai chưa chích xem như không muốn chích. 
Vợ chồng tổng thống Biden vẫn nhẫn nại, chia nhau đi các tiểu bang vận động, kêu gọi người dân chích ngừa. Đứng đầu nước Mỹ quả là gian nan, cần một tấm lòng lớn để làm được những điều nhỏ như vậy. 
Chứ làm tổng thống như Trump mới nhàn được.Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Trump đi đánh golf 298 lần, tốn khoảng 147 triệu tiền thuế của dân. Không kể thêm khoảng chừng đó thời gian đi vận động tranh cử cho mình và cho đồng bọn. Một nửa của thời gian còn lại chắc để xem truyền hình và canh gởi tin nhắn chửi hay cãi tay đôi với người dân và truyền thông. 
Nhớ đâu hơn chục năm trước có game show  truyền hình “Are you smarter than a fifth grader?” xem cũng vui vui. Té ra không thông minh hơn học trò lớp Năm là có thật ngoài đời chứ không phải game show.
Nhã Duy 
Ảnh: Dr. Biden thăm một trạm chích ngừa di động tại Osceola County, Florida.

Leave a Reply