Biếm Thi

Một Phút Vén Rèm

Một Phút Vén Rèm
Nhìn Xem Năm Cọp :
Thời gian nhanh như chớp
Với tay vén bức rèm
Thấy gì năm con Cọp
Lành dữ hãy chờ xem
Bọn ác vung dao chém
Chúng hung hãn như điên
Từ trong nhà ngoài hẽm
Động thủ là giết liền
Đấy là luật tân tiến
Dân Chủ được nhốt riêng
Đa Nguyên xô xuống biển
Hoặc bỏ tù thâm niên
Bản Giốc, rừng, đất biển
Đã cầm bán cho Tàu
Giả đò đòi thưa kiện
Rõ, toàn chuyện tào lao !
Tài nguyên đà bán tháo
Nay bán đến gái tơ
Xuất cảng qua hải đảo
Sang biên giới không bờ
Thấy Mỹ thì nịnh bợ
Nay đảng thành cường hào
Mệnh danh Tư Bản Đỏ
Tiền Đô chất đầy bao
Khắp nước là kho gạo
Nhưng dân đói ốm o
Đợi bát cơm thiu nhão
Của đảng viên quăng cho
Giờ Cán thật giàu có
Đất vườn rộng ngàn sải (*)
Tiền đô chất đầy giỏ
Nào thê thiếp chân dài
Con Cán nay xuất ngoại
Học đòi sách Tự Do
Để về nước biến cải
Toàn dân thành trâu bò
Vén rèm mới thấy rõ
Chuyện dân nước xóm làng
Mạng người như cọng cỏ
Của Xã Nghĩa thiên đàng !
ĐôngThiênTriết/Jun 21/22
(*)-Một sải tương đương sáu foot hay 1,8288 mét.

Leave a Reply