Thơ Trào Phúng

Chuyến Tây Du

Thấy Đường Tăng đi tu “vui quá”, nên cũng mon men làm thử một Chuyến “Tây Du” để thỉnh Kinh xem có đắc quả hay không, nhưng thật là rủi, khi mọi việc đều suôn sẻ, điểm “tín chỉ” đã đạt được 9 rồi, chỉ cần thêm một điểm nữa là xong xuôi mọi bề, xem như đường vào cửa Phật rộng mở thênh thang trước mắt, thì bước kế tiếp “bần tăng tôi” đến thăm nước Tây Lương, chao ôi ! lúc gặp Nữ Vương quốc, không những dung mạo nàng đẹp sắc sảo, bản chất  lại đa tình, hết ỏng ẹo rồi lơi lả, hết lơi lả thì cười cợt, bẹo hình, bẹo dạng, khiến “bần tăng tôi”cầm lòng không đặng, suýt “chút xíu nữa” thì đã sa ngả vào vòng tay rất “Yêu…. Quái… ma mị” của Tây Lương Nữ Vương dzồi, lúc đó, nếu không nhờ Tôn Ngộ nhắc nhở ngăn cản thì coi như “tiêu tán thòn” hết….thì ngày nay, đâu có Kinh Sách lưu lại cho thế hệ sau này tu tập đây. Cho nên bận đạo xin ghi lại “Ký Sự” Chuyến Tây Du Thỉnh Kinh hôm nay:
Chuyến Tây Du
Thấy Đường Tăng đắc quả thành tiên,
Bần Đạo cũng ham, nối bước thiền.
Quyết chí lập công dâng Phật Tổ,
Trên đường hoằng Pháp phải tùy duyên.
Nôn nao khăn gói chuyến Tây Du,
Thiên Trúc vó câu, sương khói mù.
Ngày tháng trai đàn quên tửu sắc,
Sớm hôm kinh kệ gắng công phu.
Tam quy cố giữ xa tình dục,
Ngũ giới khéo gìn tránh nữ lưu.
Lúc gặp nữ vương, lòng như đã,
Sắc bất ba đào dị nịch tu.
(*)- Nữ vương xứ Tây Lương, một nước chỉ toàn
là phụ nữ, ngoài phụ nữ ra không có nam giới

Leave a Reply