Thất Ngôn Bát Cú

Độc Ẩm 1

Độc Ẩm 1
Nâng chén quỳnh tương đón Tết về,
Trông vời mây xám phủ sơn khê.
Chạnh vì cố quốc đang chìm đắm,
Tiếc bởi nhân quần mãi ngủ mê.
Sĩ tử, không kham dân oán trách,
Thất phu, chẳng chịu tiếng cười chê.
Cớ sao ngẩng mặt lên sân khấu ?
Hò hét tung hô lũ tấu hề ?
Dec 30- 2020

Leave a Reply