• Vui Bút Xướng Họa

    Thăm Nhà Cảm Tác

    (Bài Xướng) VỀ THĂM NHÀ CẢM TÁC Quê người dong ruổi bấy nhiêu lâu Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu Trống trải ba gian nhà nhện choán Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo Cội tùng bóng ngả sương rơi lệ Ngõ trúc mây che cuốc giục sầu Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ Giựt mình ngỡ đến chốn nào đâu Quách Tấn (Bài Họa)  CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ Bốn Mốt năm xa nước khá lâu! Ngại vì sẩy bước bởi trơn dầu (*) Chưa lần trở lại ngôi nhà sập, Cũng chẳng mơ về ổ nhện bâu. Nương rẫy dế kêu, sương nhỏ lệ, Tàn cây gió…