• Thất Ngôn Bát Cú

    VỀ THĂM QUÊ

    CẢM TÁC CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ Bốn Mốt năm xa nước khá lâu! Ngại vì sẩy bước bởi trơn dầu (*) Chưa lần trở lại ngôi nhà sập, Cũng chẳng mơ về ổ nhện  bâu. Nương rẫy dế kêu, sương nhỏ lệ, Tàn cây gió cuốn, lá tuôn sầu, Buồn giăng khơi dậy bóng Lầu Hạc, Cảnh cũ hồn đây, mặc khách đâu? Jan 02/23 (*) Ý nói ngại về an ninh (Cảm tác bài thơ này, nguyên vào tháng 9 năm 2022, tôi có dịp trở về thăm quê nhà sau 41 năm xa cách) -Bài thơ này là tôi cẩn Họa theo bài Xướng của tiền bối Quách…