• Biếm Thi

    Ký Ức Mão Niên!

    Thông thường hể chim nhìn thấy cành cây thì chim hốt hoảng vì lo sợ và bay đi ngay, tại sao vậy, bởi theo tâm lý chung là do những lần trước chim bị trúng đạn đều phát xuất từ “cái ná” bắn ra trúng chim, nên chim bị chết vì “cái ná”. Do đó, hể cứ mỗi lần chim nhìn thấy cành cây nào có hình thể trông giống như “cái ná” là chim vụt bay khỏi nơi đó ngay. Trường hợp này cũng giống như những năm có Địa Chi Mão thì bần dân tôi cũng có cái tâm lý y như chim vậy, hể thấy năm con…