Biếm Thi

Ký Ức Mão Niên!

Thông thường hể chim nhìn thấy cành cây thì chim hốt hoảng vì lo sợ và bay đi ngay, tại sao vậy, bởi theo tâm lý chung là do những lần trước chim bị trúng đạn đều phát xuất từ “cái ná” bắn ra trúng chim, nên chim bị chết vì “cái ná”. Do đó, hể cứ mỗi lần chim nhìn thấy cành cây nào có hình thể trông giống như “cái ná” là chim vụt bay khỏi nơi đó ngay.
Trường hợp này cũng giống như những năm có Địa Chi Mão thì bần dân tôi cũng có cái tâm lý y như chim vậy, hể thấy năm con Mèo là tôi rất lo sợ mà hồi tưởng lại trong ký ức như sau:
Ký Ức Mão Niên!
Ất Mão xưa kia vạn thuở đầu *1
Năm thời Hoa Giáp vết hằn sâu.
Xem hình cô mẻo phập phòng sợ,
Thấy ảnh thiếm mèo lo lắng sầu.
Nhắc nhớ khi nao đời chó lợn,
Nghĩ về lúc ấy kiếp bò trâu.
Sắn khoai độn gạo nhìn nhau bảo:
Xã nghĩa thiên đường có khác đâu!*1- Năm 75 là năm Ất Mão

Leave a Reply