Vui Bút Xướng Họa

Thăm Nhà Cảm Tác

(Bài Xướng)
VỀ THĂM NHÀ CẢM TÁC
Quê người dong ruổi bấy nhiêu lâu
Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu
Trống trải ba gian nhà nhện choán
Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo
Cội tùng bóng ngả sương rơi lệ
Ngõ trúc mây che cuốc giục sầu
Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ
Giựt mình ngỡ đến chốn nào đâu
Quách Tấn
(Bài Họa) 
CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ
Bốn Mốt năm xa nước khá lâu!
Ngại vì sẩy bước bởi trơn dầu (*)
Chưa lần trở lại ngôi nhà sập,
Cũng chẳng mơ về ổ nhện bâu.
Nương rẫy dế kêu, sương nhỏ lệ,
Tàn cây gió cuốn, lá tuôn sầu,
Buồn giăng khơi dậy bóng Lầu Hạc,
Cảnh cũ hồn đây, mặc khách đâu?
Jan 02/23
(*) Vấn đề an ninh
(Cảm tác bài thơ này, nguyên vào tháng 9 năm 2022,
tôi có dịp trở về thăm quê nhà sau 41 năm xa cách)
-Bài thơ này là tôi cẩn Họa theo bài Xướng của tiền bối
Quách Tấn, nhưng tôi xin mạo muội thay thế vận 3:
chữ “leo” vì không phối vần nên tôi xin được thay vào
vần “bâu” cho được hoàn chỉnh hơn.
(Lưu ý: đ/t “leo” và “bâu” cùng nghĩa)

Leave a Reply