Thất Ngôn Bát Cú

VỀ THĂM QUÊ

CẢM TÁC CHUYẾN VỀ THĂM QUÊ
Bốn Mốt năm xa nước khá lâu!
Ngại vì sẩy bước bởi trơn dầu (*)
Chưa lần trở lại ngôi nhà sập,
Cũng chẳng mơ về ổ nhện  bâu.
Nương rẫy dế kêu, sương nhỏ lệ,
Tàn cây gió cuốn, lá tuôn sầu,
Buồn giăng khơi dậy bóng Lầu Hạc,
Cảnh cũ hồn đây, mặc khách đâu?
Jan 02/23
(*) Ý nói ngại về an ninh
(Cảm tác bài thơ này, nguyên vào tháng 9 năm 2022,
tôi có dịp trở về thăm quê nhà sau 41 năm xa cách)
-Bài thơ này là tôi cẩn Họa theo bài Xướng của tiền bối
Quách Tấn, nhưng tôi xin mạo muội thay thế vận 3:
chữ “leo” vì không phối vần nên tôi xin được thay vào
vần “bâu” cho được hoàn chỉnh hơn.
(Lưu ý: đ/t “leo” và “bâu” cùng nghĩa)
Xin click vào link xem các bài Xướng Họa: Vui Bút Xướng Họa: “Về Thăm Nhà” Cảm Tác – Bài Xướng Của Quách Tấn

Leave a Reply