Thất Ngôn Bát Cú

Tịch Liêu

Tịch Liêu
Chiều lắng, cô thôn, bóng xế tàn,
Xuôi chèo mát mái chiếc thuyền nan.
Cánh bằng giỡn sóng đen ghềnh thác,
Bóng hạt vờn trăng trắng núi ngàn.
Cung quế lung linh vầng nguyệt tỏ,
Chùm sao lấp loáng áng mây vàng.
Bâng khuâng uớm hỏi người tri kỷ,
Gió rét đêm hàn bậu có sang?
San Jose – June 25/2024
 
 

Leave a Reply

error: Content is protected !!