Breaking News

Delaware County man charged with registering dead relatives to vote in presidential election

Bản dịch từ Google: Bruce Bartman một tội danh bỏ phiếu bất hợp pháp
Trong những tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, Elizabeth Bartman và Elizabeth Weihman đã đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên Cộng hòa ở Thị trấn Nether Providence, các quan chức Quận Delaware cho biết hôm thứ Hai. Có một vấn đề: Cả hai người phụ nữ đều đã chết được vài năm.
Người đàn ông đứng sau những lá đơn đó, Bruce Bartman, hiện phải đối mặt với hai tội danh khai man, cũng như một tội danh bỏ phiếu bất hợp pháp vì đã bỏ phiếu thành công cho Tổng thống Donald Trump nhân danh Elizabeth Bartman, người mẹ đã khuất từ lâu của ông.
Bartman đã được sắp xếp vào thứ Sáu và được trả tự do với số tiền thế chấp để dược tại ngoại hầu tra là $ 100.000 USD.
Luật sư của ông, Samuel Stretton, cho biết người đàn ông 70 tuổi này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tội ác, và sẽ hợp tác với các nhà điều tra.
In the weeks leading up to the presidential election, Elizabeth Bartman and Elizabeth Weihman registered to vote as Republicans in Nether Providence Township, Delaware County officials said Monday. There was one problem: Both women had been dead for several years.
The man behind those applications, Bruce Bartman, now faces two felony counts of perjury, as well as one count of unlawful voting for successfully casting an absentee ballot for President Donald Trump in the name of Elizabeth Bartman, his long-dead mother.
Bartman was arraigned Friday and released on $100,000 unsecured bail.
His lawyer, Samuel Stretton, said the 70-year-old takes full responsibility for the crimes, and will cooperate with investigators.