• Tuyển Tập Thơ Tiếng Lòng

    Tuyển Tập Thơ Tiếng Lòng

    Chúng tôi hân hoan chào đón các bạn đến với Tuyển Tập Thơ Tiếng Lòng – Với nội dung phong phú được chuyển tải cùng nhiều bút pháp tiêu biểu điêu luyện thuộc trường phái Đường Luật xuyên qua Mục: “Vui Bút Xướng Họa” và “Trường Thiên Liên Hoàn Thi Khúc”. Biếm Thi Đường Thi Trung Quốc Hỷ Sự Phân Ưu Thơ Lục Bát Thơ Lưu Trữ Thất Ngôn Bát Cú Song Thất Lục Bát Thập Tam Khúc Đông Sầu & Thu Ẩm Thất Ngôn Tứ Tuyệt Thơ Cay Thơ Chuyển Ngữ Thơ Ngũ Ngôn Thơ Tiền Chiến Thơ Thân Hữu Thơ Hán Ngữ Thơ Hán Việt  Thơ Tự Do…

error: Content is protected !!