Tuyển Tập Thơ Tiếng Lòng

Tuyển Tập Thơ Tiếng Lòng

Chúng tôi hân hoan chào đón các bạn đến với Tuyển Tập Thơ Tiếng Lòng – Với nội dung phong phú được chuyển tải cùng nhiều bút pháp tiêu biểu điêu luyện thuộc trường phái Đường Luật xuyên qua Mục: “Vui Bút Xướng Họa” và “Trường Thiên Liên Hoàn Thi Khúc”.

Biếm Thi
Đường Thi Trung Quốc
Hỷ Sự
Phân Ưu
Thơ Lục Bát
Thơ Lưu Trữ
Thất Ngôn Bát Cú
Song Thất Lục Bát
Thập Tam Khúc Đông Sầu & Thu Ẩm
Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Thơ Cay
Thơ Chuyển Ngữ
Thơ Ngũ Ngôn
Thơ Tiền Chiến
Thơ Thân Hữu
Thơ Hán Ngữ
Thơ Hán Việt 
Thơ Tự Do
Thơ Trào Phúng
Thơ Trữ Tình
Trường Thiên Liên Hoàn Thi Khúc
Vui Bút Xướng Họa

 

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!