• Thơ Hán-Việt

  Lão Đưa Đò

    老 擺 渡 人 風 塵 雨 霸 耐 持 心,  何 怕 冬 寒 冷 氣 沉。 去 接 叔 兄 經 碼 岸,  回 迎 姊 妺 市 蔬 鱵。 喫 多 渣 飯 希 溫 腹,  收 幾 硬 錢 購 厚 襟。 來 客 將 時 離 故 里,   好 期 記 得 老 划 潯。 東 天 哲 11月20日2022年 (Chuyển Ngữ)Lão Bãi Độ Nhân Phong trần vũ bá nại trì tâm,Hà phạ đông hàn lãnh khí trầm.Khứ tiếp thúc huynh kinh mã ngạn,Hồi nghinh tỷ muội thị sơ châm.Khiết đa tra phạn hy ôn phúc,Thâu kỉ ngạnh tiền cấu hậu khâm.Lai khách tương thời ly…

 • Thơ Hán-Việt,  Thơ Ngũ Ngôn

  Trường Can Hành 1&2.

  長干行 (其一 ) 妾發初覆額, 折花門前劇。 郎騎竹馬來, 繞床弄青梅。 同居長干里, 兩小無嫌猜。 十四為君婦, 羞顏未嘗開。 低頭向暗壁, 千喚不一回。 十五始展眉, 願同塵與灰。 常存抱柱信, 豈上望夫臺。 十六君遠行, 瞿塘灩澦堆。 五月不可觸, 猿鳴天上哀。 門前遲行跡, 一一生綠苔。 苔深不能掃, 落葉秋風早。 八月胡蝶來, 雙飛西園草。 感此傷妾心, 坐愁紅顏老。 早晚下三巴, 預將書報家。 相迎不道遠, 直至長風沙。 李 白 Chuyển Ngữ :Trường Can Hành, ( kỳ I) Thiếp phát sơ phúc ngạch. Chiết hoa môn tiền kịch, Lang kỵ trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai, Đồng cư Trường Can lý. Lưỡng tiểu vô hiềm sai, Thập tứ vi quân phụ. Tu nhan vị thường khai,  Đê đầu hướng ám bích. Thiên hoán bất nhất hồi, Thập ngũ thủy triển mi. Nguyện đồng trần dữ hôi, Thường tồn bão trụ tín. Khởi thượng vọng phu…

 • Thơ Hán-Việt

  Cẩm Sắt

  錦  瑟 錦瑟無端五十弦, 一弦一柱思華年。 莊生曉夢迷蝴蝶, 望帝春心託杜鵑。 滄海月明珠有淚, 藍田日暖玉生煙。 此情可待成追憶, 只是當時已惘然。 李商隱  Cẩm sắt Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành truy ức, Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên. Lý Thương Ẩn Dịch nghĩa Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm Lòng xuân của vua Thục đế…

 • Thơ Hán-Việt

  Ngã Hoàn Đãi – 我 還 待

  我 還 待 待 君 通 夜 冷 風 寒, 因 繭 月 婆 正 在 忙. 所 為 線 繩 寧 可 碎, 並 如 緣 命 必 經 殘. 又 規 禮 品 檳 榔 少, 或 責 金 錢 女 壻 慳. 依 舊 夢 中 常 戀 見, 相 扶 閒 逛 過 江 磐. 東 天 哲 (Chuyển Ngữ) Ngã Hoàn Đãi Đãi quân thông dạ lãnh phong hàn, Nhân kiển nguyệt bà chính tại mang. Sở vị tuyến thằng ninh khả toái, Tịnh như duyên mệnh tất kinh tàn. Hựu quy lễ phẩm tân lang thiểu,  Hoặc trách kim tiền nữ tế khan, Y…

 • Thơ Hán-Việt

  Trung Thọ Đề – 中 壽 题

    中  壽  题 中 壽 七 旬 福 滿 餘,   春 宵 推 枕 夜 紛 紬。舉 杯 朝 夕 詩 三 句,   揮 劍 斬 愁 故 里 思。 東 天 哲12月25日2019年 (Chuyển Ngữ)Trung Thọ Đề Trung thọ Thất Tuần phúc mãn dư, Xuân tiêu thôi chẩm dạ phân trừu.  Cử bôi triều tịch thi tam cú, Huy kiếm trảm sầu cố lý tư.  (Dịch Nôm) :Đề Thơ Thất Tuần Thọ Phúc Thọ điền viên Bảy Chục năm, Gió Xuân trăn trở rối tơ tằm. Nâng ly hôm sớm thơ dăm cú, Nhớ nước, giải sầu, múa kiếm, thăm.  (Diễn đạt ý thơ): Bảy mươi tuổi thường được gọi là Trung Thọ,…

 • Thơ Hán-Việt

  Trường Can Hành (Bài 1 và 2)

  Trường Can Hành (hồi 1) 長干行 (其一) Thưa các bạn, Thỉnh thoảng tôi có vào các trang web bằng Hoa ngữ để đọc các bài thơ Đường thì thấy có bài thơ  “Trường Can Hành” của Lý Thái Bạch được ghi chú có sự sai biệt một số chữ trong câu thơ (cả 2 bài, hồi 1 và hồi 2) mà theo như trang web của ông Bùi Minh Long 裴 明 龍  viết. (ông Bùi Minh Long là một học giả và cũng là môt trước tác gia nổi tiếng ở Hoa Lục) ghi lại như sau: Theo ông thì có sự sai biệt một vài chữ trong mỗi bài thơ Trường Can Hành, nhưng không thấy…

 • Thơ Hán-Việt

  Trường Can Hành (Bài 1)

  Trường Can Hành (hồi 1) 長干行 (其一) Thưa các bạn, Thỉnh thoảng tôi có vào các trang web bằng Hoa ngữ để đọc các bài thơ Đường thì thấy có bài thơ  “Trường Can Hành” của Lý Thái Bạch được ghi chú có sự sai biệt một số chữ trong câu thơ (cả 2 bài, hồi 1 và hồi 2) mà theo như trang web của ông Bùi Minh Long 裴 明 龍  viết. (ông Bùi Minh Long là một học giả và cũng là môt trước tác gia nổi tiếng ở Hoa Lục) ghi lại như sau: Theo ông thì có sự sai biệt một vài chữ trong mỗi bài thơ Trường…

 • Thơ Hán-Việt

  Chử Sâm Canh

  Nghe đồn Tập Cận Bình ra đề thi “Thất Bộ Thi” 七步詩  cho bà Thái Anh Văn, nếu bà Thái thi rớt, Tập sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Siêu âm thanh qua Đài Bắc hủy diệt Đài Loan. Đề thi cũng với chủ đề là “HUYNH MUỘI”, nhưng cấm dùng 2 chữ Huynh muội trong bài thơ. Sau đó, bà Thái Anh Văn vẩy bút và bà thong dong bước đi 7 bước vừa xong thì bài thơ cũng vừa hoàn tất, thật là tài tình, bài thơ đó như sau đây: 煮 參 羹 習想喫參羹, 以根煮成菜。 柴在釜下然, 參在釜中泣。 本自同根生, 燒掉何太急。 (Chuyển Ngữ) Chử Sâm Canh Tập…

 • Thơ Hán-Việt

  Cảm Hoài 感懷-(述懷)

  Bài thơ khí khái của Đặng Dung, đã lưu lại trong lòng hậu thế nỗi thương cảm, xúc động khi đọc qua dòng thơ Cảm Hoài viết bằng Hán ngữ của ông. Cảm hoài (chữ Hán: 感懷) là bài thơ tự sự của Đặng Dung khi ông đem quân giúp vua Trùng Quang Đế của nhà Hậu Trần, nhưng do lòng người ly tán, quân binh ít ỏi, lương thực thiếu thốn nên cuối cùng đã thất bại. Bài thơ thể hiện ý chí sắt đá của một người anh hùng nhưng không may là không gặp thời thế, công việc chưa xong thì tuổi đã già. Xin mời nhấp chuột vào link để xem: Tiểu sử…

 • Thơ Hán-Việt

  Ba Bài Thanh Bình Điệu 清平調 詞三首

  清平調 詞三首 其 一 雲想衣裳花想容, 春風拂檻露華濃。 若非群玉山頭見, 會向瑤臺月下逢。 (Chuyển Ngữ) Thanh Bình Điệu, Từ Tam Thủ Bài Nhất: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến Hội hướng Diêu Đài nguyệt hạ phùng (Diễn Nôm) 3 bài Thanh Bình Điệu Bài Nhất Mây tợ xiêm y, hoa tựa nàng, Hột sương ngào ngạt, gió xuân sang. Phải trên núi Ngọc ta từng gặp ? Trăng sáng trên Đài, hẹn đá vàng. 清平調 詞三首 其 二 一枝穠豔露凝香, 雲雨巫山枉斷腸。 借問漢宮誰得似, 可憐飛燕倚新妝。 (Chuyển Ngữ) Thanh Bình Điệu, Từ Tam Thủ Bài Nhì: Nhất chi nùng diễm lộ ngưng hương, Vân…

 • Thơ Hán-Việt

  Ấp Ủ! 懷 抱

    懷 抱 六塵汙濁糾纏如,殺騙相爭不戒除.權力美人萬眾喜,榮華富貴百人居.活為正直希無少,亡必光明望有餘. 懷 抱心肝瞑目死,只需酒酌挽詩詞. 東 天 哲 Chuyển Ngữ:Hoài Bão! Lục trần ô trọc củ triền như,Sát phiến tương tranh bất giới trừ.   Quyền lực mỹ nhân vạn chúng hí,Vinh hoa phú quý bách nhân cư.Hoạt vi chính trực hy vô thiểu,Vong tất quang minh vọng hữu dư.Hoài bão tâm can minh mục tử,Chỉ nhu tửu chước vãn thi từ.  Dịch Nôm:Ấp Ủ! Cõi đời ô trọc mãi dây dưa,Chém giết nhau tung những ngón lừa.Quyền lực mỹ nhân muôn kẻ thích,Vinh hoa phú quý vạn người ưa.Sống sao chính trực, mơ không thiếu, Chết phải quang minh, ước có thừa.Ấp ủ đáy lòng khi nhắm mắt,Chỉ cần có…

 • Thơ Hán-Việt

  Thất Tuần Thọ: 七 旬 壽 紀 念 日

  七 旬 壽 紀 念 日 人  生  七  拾  古   来  餘, 天  賜  身  康  壽   滿  辭. 茶  酒  賦  詩  消  遣   趣, 舉  杯  望  月  故   鄉  思. 東 天 哲  Thất Tuần Thọ Kỉ Niệm Nhật Nhân sinh thất thập cổ lai dư, Thiên tứ thân khang thọ mãn từ. Trà tửu phú thi tiêu khiển thú, Cử bôi vọng nguyệt cố hương tư.   Dịch Nôm : Kỉ Niệm Thất Tuần Thọ Bảy chục, tuổi này thấy khắp nơi, Trời ban sức khỏe sống yêu đời. Nhớ quê mượn rượu trà thi phú, Nâng chén nhìn trăng cạn chén mời.

 • Thơ Hán-Việt

  Bất Dung Tình-不 容 情

  不 容 情 緣 何 兩 島 其 無 見,   是 否 圖 謀 貢  鬼 精。 賣 國 貪 官 羣 聚 犬,    拔 刀 斬 汝 不 容 情。 東天哲 12/5/2018 Chuyển Ngữ: Bất Dung Tình Duyên hà lưởng đảo kỳ vô kiến! Thị phủ đồ mưu cống quỷ tinh?       Mại quốc tham quan quần tụ khuyển,  Bạt đao trảm nhữ bất dung tình. Phóng Dịch: Chẳng Dung Tình Cớ sao hai đảo nhìn không thấy! Chẳng phải làm quà hiến quỷ tinh? Bán nước tham quan bầy chó dại, Chém bây, đao xuất chẳng dung tình. 12/05/18

 • Thơ Hán-Việt

  Túy Tiếu Hi! 醉 釂 嚱!

  醉 釂 嚱! 單   雁   失   群   惚   慢   飛,   夕   雲   漠   漠   淡   風   隨。 望   山  思   國    撥   船   搭,    借   酒   消   愁   醉   剩   卮。 東 天 哲 Chuyển Ngữ:Túy Tiếu Hi! Đơn nhạn thất quần hốt mạn phi,Tịch vân mạc mạc đạm phong tùy.Vọng sơn tư quốc bát thuyền đáp,Tá tửu tiêu sầu túy thặng chi!  Dịch Nôm:Cạn men Say! Thương thay cánh nhạn lạc bầy,Trời chiều bảng lảng khói bay mịt mờ.Đáp thuyền nhớ nước lòng mơ,Về thăm quê Mẹ lên bờ còn say!! Diễn Đạt Ý Bài Thơ:Thương thay! khi nhìn thấy cánh nhạn đang lạc bầy, trên tầng mây…

 • Thơ Hán-Việt

  唱和五言詩 Xướng Họa Ngũ Ngôn Thi

  Dưới đây là 2 bài Xướng và Họa bằng Hoa Văn, thể thơ Ngũ Ngôn. (bài Xướng “Giang Thượng Cô Chu 江  上  孤  舟” (唱 詩) của nhà thơ: Trần Văn Lương và bài Họa: “Nhãn Lệ 眼  淚” (和 詩) của: Đông Thiên Triết, Mời các bạn thưởng lãm.  唱和五言詩 眼 淚 (和 詩) 風 吹 白 雲 蟠,    雁 飛 山 岭 灘。 衝 天 全 地 霧,    怒 氣 滿 涯 瀾。 國 破 君 臣 辱,     家  亡 妻 子 寒。 目 前 人 影 困,    眼 淚 溼 吾 襌。 東 天 哲   Chuyển ngữ Bài Họa: Nhãn Lệ  Phong xúy bạch vân…

 • Thơ Hán-Việt

  8 Câu Thơ Rất Khí Khái của La Trọng Hoắc

  Dưới đây là 8 câu thơ đọc nghe rất khí khái của liệt sĩ Hoàng Hoa Cương: La Trọng Hoắc 關 前 戎 馬 湖 塵 起 海 內 風 雲 大 劫 初 安 得 美 人 共 協 骨 香 囔 寶 劍 好 隨 餘 羅仲霍 …………. …………. Quan tiền nhung mã  hồ trần khởi Hải nội phong vân đại kiếp sơ An đắc mỹ nhân cộng hiệp cốt Hương nang bảo kiếm hảo tùy dư (phóng dịch) Bụi ngựa bậm xe mờ trước cửa Giông to bão lớn thổi đầy trời Xương này chửa biết cùng ai liệm Gươm báu trong bao há để rời La…

 • Thơ Hán-Việt

  Lưu Hiểu Ba Bị Bức Tử ! 逼 死 劉 曉 波。

  Thương tiếc nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, dân quyền,  ông Lưu Hiểu Ba đã bị đảng Công Sản Trung Quốc “bức tử”  vì bị cáo buộc mưu toan lật đổ nhà cầm quyền Bắc Kinh.  Kính gởi đến quý thân hữu yêu thơ thưởng lãm qua bài  thơ Hán Việt Thất Ngôn Bát Cú dưới đây: Trân trọng. 逼 死 劉 曉 波 ! (1955 年 12 月 28 日 出 生 2017 年 07 月 13 日 去 世) 建  議  憲  章  劉  曉  波, 像  千  箭  射  中  心  魔。 批  評  民  主 輕  毛   習, 改  進  自  由  蔑  共  俄。…

 • Thơ Hán-Việt

  Bài Thơ Vô Đề của Tống Giang 宋 江 的 無 題 詩

  Trong Thủy Hử Truyện (水滸傳) của tác giả Thi Nại Am, đến hồi thủ lãnh Lương Sơn Bạc là Tống Giang phụng lệnh triều đình, lảnh trọng trách hưng binh tiểu trừ loạn đảng Phương Lạp. Tên đường tùng chinh, băng đèo xuyên núi, đường xá gập ghềnh, quang cảnh hiện ra, sông nước mênh mang, mây trời cao thẳm, bỗng có một bầy nhạn bay ngang qua trên không trung, Lãng Tử Yến Thanh bèn lấp tên rồi bắn hạ một con trong bầy, rơi xuống. Cám cảnh nhạn rơi lìa đàn, như linh tính báo trước điềm không tốt, (các huynh đệ Lương Sơn Bạc rồi đây cũng sẽ…

 • Thơ Hán-Việt

  Giấc Hương Yêu – 春 香 夢

  春 香 夢 已 知 緣 分 折 宮 商,   何 故 睡 中 夢 見 常。 愛 為 朱 脣 膚 雪 細,   癡 於 玄 髮 目 眉 長。 輕 聲 鶯 叫 鄰 邊 耳,   婉 貌 燕 飛 隔 遠 方。 歡 迓 誰 迎 君 入 夢,   冬 風 吹 到 冷 情 娘。 好 冷 今 宵 解 緒 愁,   來 生 可 否 再 綢 繆。 會 中 牛 織 締 緣 劫,   約 在 銀 河 望 海 鷗。 聞 曲 鳳 凰 喧 太 極,   竪 棚 杏 李 閙 星 球。 同 扶 暮 世 紅 塵 路,  …