• Thơ Hán-Việt

  Quỳnh Hải Nguyên Tiêu

  瓊海元宵 元夜空庭月滿天, 依依不改舊嬋娟。 一天春興誰家落, 萬里瓊州此夜圓。 鴻嶺無家兄弟散, 白頭多恨歲時遷。 窮途憐汝遙相見, 海角天涯三十年。 阮攸 Quỳnh Hải nguyên tiêu Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên, Y y bất cải cựu thuyền quyên. Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc, Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên. Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán, Bạch đầu đa hận tuế thì thiên. Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến, Hải giác thiên nhai tam thập niên. Nguyễn Du Dịch nghĩa Đêm rằm tháng giêng, sân vắng, trăng sáng đầy trời. Vầng trăng vẫn đẹp như xưa, không hề thay đổi. Chẳng biết nhà ai được hưởng thú vui xuân đêm nay Ở đất Quỳnh Châu ngoài muôn dặm này?…

 • Thơ Hán-Việt

  Vịnh Tranh Gà Lợn 豬雞圖吟曲

  Dưới đây là bài thơ “Vịnh Tranh Gà Lợn” bằng Hoa Ngữ do chính tôi chuyển ngữ và dịch theo thể thơ Cổ Phong, mà nguyên tác bài thơ này là của thi bá Vũ Hoàng Chương. Được biết bài thơ này ông làm từ trong khám Chí Hòa vào năm 1976, thời gian ông đang bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm rất ư là khắc nghiệt.    Và nguyên tác bài thơ đưới đây đã được các văn nhân thi sĩ, các học giả, các nhà uyên bác xưa nay, trong cũng như ngoài nước đánh giá là một tuyệt tác phẩm chẳng thua gì thánh thi của…

 • Thơ Hán-Việt

  Thơ XH và Hoa Ngữ

  Link: Bài Thơ “Thuyền Trăng” được chuyển ngữ sang Trung văn: (Bài Xướng) Thuyền Trăng Chở ngập thuyền trăng, thuận mái chèo,Gác qua thế sự những rong rêu.Dù ai khanh tướng mê man ruổi,Mặc kẻ công hầu mải miết đeo.Lưng túi Càn Khôn tuy mệnh bạc,Một bầu Phong Nguyệt dẫu thân nghèo.Nhưng thơ với rượu đầy thanh khí,Nhắp cạn chén quỳnh, Ta thả neo. Dec-12-2006. ***** (Bài họa 1) Bạn cắm sào ta lại nhổ neo,Dù cho sóng dữ chẳng hề teo.Đảo hoa Từ Thức ta hằng ước,Hỏi bạn sẩu mình dám chạy theo? hi hi ***** Nhổ Neo Thả chiếc thuyền lan chẳng ngại chèo,Quyết tâm ly thoát bến…

 • Thơ Hán-Việt

  Quyên Khấp 鵑 泣

  (七言绝句詩) 鵑 泣 浮雲煙霧燾山涯,   異處斜曛故里懷。   觸景悲秋愁作客,     無眠淚滿誰知哀。 ***** 路邊忙碌年輕壯, 投筆從戎聚義臺, 半夜聞魂鵑泣叫,    具全重返救家災。 東 天 哲 10月5日2019年 Chuyển Ngữ: Thể Thất Ngôn Tứ Tuyệt Quyên Khấp Phù vân yên vụ đảo san nhai, Dị xứ tà huân cố lý hoài. Xúc cảnh bi thu sầu tác khách, Vô miên lệ mãn thùy tri ai. Lộ biên mang lục niên khinh tráng, Đầu bút tòng nhung tụ nghĩa đài. Bán dạ văn hồn quyên khấp khiếu, Cụ toàn trùng phản cứu gia tai! (Diễn Nôm)    Hồn Quyên Khóc      Núi ngàn mây xám lửng lờ bay, Xứ lạ chiều hoang cố quốc hoài! Cạn chén thu buồn sầu dạ…

 • Thơ Hán-Việt

  Quý Mão Khai Bút

  癸 卯 新 年 開 筆  新 年 開 筆 半 星 霜, 一 袋 琴 簫 訪 各 坊. 魄 已 揮 弓 詩 仄 韻, 魂 才 拔 劍 賦 平 章. 麒 麟 拜 地 驚 千 客, 鞭 砲 祭 天 鬧 四 方. 夢 裡 中 佳 人 絕 色, 和 予 醉 舞 奏 深 長. 東天哲 1月20日2023年 Chuyển Ngữ: Quý Mão Tân Niên Khai Bút Tân niên khai bút bán tinh sương, Nhất đại cầm tiêu phỏng các phường. Phách dĩ huy cung thi trắc vận , Hồn tài bạt kiếm phú bình chương. Kỳ lân bái địa kinh thiên khách, Tiên pháo tế…

 • Thơ Hán-Việt

  Dạ Chu

  (Diễn Nôm)Thuyền Trăng Chở ngập thuyền trăng thuận mái chèo,Gác qua thế sự những rong rêu.Dù ai khanh tướng mê man ruổi,Mặc kẻ công hầu mải miết đeo.Lưng túi Càn Khôn tuy mệnh bạc,Một bầu Phong Nguyệt dẫu thân nghèo.Nhưng thơ với rượu đầy thanh khí,Nhắp cạn chén quỳnh, Ta thả neo.  Dec-12-2006.   夜 舟。   滿舟皎月順風划,  世俗六塵忘了龢。  不管公侯誰溺路,  無追卿爵彼沈波。  乾坤囊裡金雖少,  艮坎袋中玉否多。  但酒和詩清氣富,  瓊漿枯盌放錨河。 東 天 哲 Chuyển ngữ: Dạ Chu Mãn chu hạo nguyệt thuận phong hoa,Thế tục lục trần vong liểu hòa.Bất quản công hầu thùy nịch lộ,Vô truy khanh tước bỉ trầm ba.Kiền khôn nang lý kim tuy thiểu,Cấn khảm đại trung ngọc phủ đa.Đãn tửu hòa…

 • Thơ Hán-Việt

  Tâm Sự Lão Đưa Đò

  船 夫 心 事 遇 風 霖 雨 持 心 同, 何 怕 江 寒 冷 氣 朦。 去 接 叔 兄 從 岸 北, 回 迎 姊 妺 到 場 東。    喫 多 渣 飯 常 溫 腹, 收 幾 硬 錢 爲 厚 功。 來 客 將 時 離 故 處,  好 期 記 得 船 夫 翁。 東 天 哲 11月20日2022年 (Chuyển Ngữ)Thuyền Phu Tâm Sự Ngộ phong lâm vũ trì tâm đồng,Hà phạ giang hàn lãnh khí mông.Khứ tiếp thúc huynh tòng ngạn bắc,Hồi nghinh tỷ muội đáo trường đông.Khiết đa tra phạn thường ôn phúc,Thâu kỉ ngạnh tiền vị hậu công.Lai khách tương thời ly…

 • Thơ Hán-Việt,  Thơ Ngũ Ngôn

  Trường Can Hành 1&2.

  長干行 (其一 ) 妾發初覆額, 折花門前劇。 郎騎竹馬來, 繞床弄青梅。 同居長干里, 兩小無嫌猜。 十四為君婦, 羞顏未嘗開。 低頭向暗壁, 千喚不一回。 十五始展眉, 願同塵與灰。 常存抱柱信, 豈上望夫臺。 十六君遠行, 瞿塘灩澦堆。 五月不可觸, 猿鳴天上哀。 門前遲行跡, 一一生綠苔。 苔深不能掃, 落葉秋風早。 八月胡蝶來, 雙飛西園草。 感此傷妾心, 坐愁紅顏老。 早晚下三巴, 預將書報家。 相迎不道遠, 直至長風沙。 李 白 Chuyển Ngữ :Trường Can Hành, ( kỳ I) Thiếp phát sơ phúc ngạch. Chiết hoa môn tiền kịch, Lang kỵ trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai, Đồng cư Trường Can lý. Lưỡng tiểu vô hiềm sai, Thập tứ vi quân phụ. Tu nhan vị thường khai,  Đê đầu hướng ám bích. Thiên hoán bất nhất hồi, Thập ngũ thủy triển mi. Nguyện đồng trần dữ hôi, Thường tồn bão trụ tín. Khởi thượng vọng phu…

 • Thơ Hán-Việt

  Cẩm Sắt

  錦  瑟 錦瑟無端五十弦, 一弦一柱思華年。 莊生曉夢迷蝴蝶, 望帝春心託杜鵑。 滄海月明珠有淚, 藍田日暖玉生煙。 此情可待成追憶, 只是當時已惘然。 李商隱  Cẩm sắt Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành truy ức, Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên. Lý Thương Ẩn Dịch nghĩa Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm Lòng xuân của vua Thục đế…

 • Thơ Hán-Việt

  Ngã Hoàn Đãi – 我 還 待

  我 還 待 待 君 通 夜 冷 風 寒, 因 繭 月 婆 正 在 忙. 所 為 線 繩 寧 可 碎, 並 如 緣 命 必 經 殘. 又 規 禮 品 檳 榔 少, 或 責 金 錢 女 壻 慳. 依 舊 夢 中 常 戀 見, 相 扶 閒 逛 過 江 磐. 東 天 哲 (Chuyển Ngữ) Ngã Hoàn Đãi Đãi quân thông dạ lãnh phong hàn, Nhân kiển nguyệt bà chính tại mang. Sở vị tuyến thằng ninh khả toái, Tịnh như duyên mệnh tất kinh tàn. Hựu quy lễ phẩm tân lang thiểu,  Hoặc trách kim tiền nữ tế khan, Y…

 • Thơ Hán-Việt

  Trung Thọ Đề – 中 壽 题

    中  壽  题  中 壽 七 旬 福 滿 餘,    春 宵 推 枕 夜 紛 紬。舉 杯 朝 夕 詩 三 句,   揮 劍 斬 愁 故 里 思。 東 天 哲12月25日2019年 (Chuyển Ngữ)Trung Thọ Đề Trung thọ Thất Tuần phúc mãn dư, Xuân tiêu thôi chẩm dạ phân trừu.  Cử bôi triều tịch thi tam cú, Huy kiếm trảm sầu cố lý tư.  (Dịch Nôm) :Đề Thơ Thất Tuần Thọ Phúc Thọ điền viên Bảy Chục năm, Gió Xuân trăn trở rối tơ tằm. Nâng ly hôm sớm thơ dăm cú, Nhớ nước, giải sầu, múa kiếm, thăm.  (Diễn đạt ý thơ): 1-/Bảy mươi tuổi thường được gọi là Trung Thọ,…

 • Thơ Hán-Việt

  Trường Can Hành (Bài 1 và 2)

  Trường Can Hành (hồi 1) 長干行 (其一) Thưa các bạn, Thỉnh thoảng tôi có vào các trang web bằng Hoa ngữ để đọc các bài thơ Đường thì thấy có bài thơ  “Trường Can Hành” của Lý Thái Bạch được ghi chú có sự sai biệt một số chữ trong câu thơ (cả 2 bài, hồi 1 và hồi 2) mà theo như trang web của ông Bùi Minh Long 裴 明 龍  viết. (ông Bùi Minh Long là một học giả và cũng là môt trước tác gia nổi tiếng ở Hoa Lục) ghi lại như sau: Theo ông thì có sự sai biệt một vài chữ trong mỗi bài thơ Trường Can Hành, nhưng không thấy…

 • Thơ Hán-Việt

  Trường Can Hành (Bài 1)

  Trường Can Hành (hồi 1) 長干行 (其一) Thưa các bạn, Thỉnh thoảng tôi có vào các trang web bằng Hoa ngữ để đọc các bài thơ Đường thì thấy có bài thơ  “Trường Can Hành” của Lý Thái Bạch được ghi chú có sự sai biệt một số chữ trong câu thơ (cả 2 bài, hồi 1 và hồi 2) mà theo như trang web của ông Bùi Minh Long 裴 明 龍  viết. (ông Bùi Minh Long là một học giả và cũng là môt trước tác gia nổi tiếng ở Hoa Lục) ghi lại như sau: Theo ông thì có sự sai biệt một vài chữ trong mỗi bài thơ Trường…

 • Thơ Hán-Việt

  Chử Sâm Canh

  Nghe đồn Tập Cận Bình ra đề thi “Thất Bộ Thi” 七步詩  cho bà Thái Anh Văn, nếu bà Thái thi rớt, Tập sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Siêu âm thanh qua Đài Bắc hủy diệt Đài Loan. Đề thi cũng với chủ đề là “HUYNH MUỘI”, nhưng cấm dùng 2 chữ Huynh muội trong bài thơ. Sau đó, bà Thái Anh Văn vẩy bút và bà thong dong bước đi 7 bước vừa xong thì bài thơ cũng vừa hoàn tất, thật là tài tình, bài thơ đó như sau đây: 煮 參 羹 習想喫參羹, 以根煮成菜。 柴在釜下然, 參在釜中泣。 本自同根生, 燒掉何太急。 (Chuyển Ngữ) Chử Sâm Canh Tập…

 • Thơ Hán-Việt

  Cảm Hoài 感懷-(述懷)

  Bài thơ khí khái của Đặng Dung, đã lưu lại trong lòng hậu thế nỗi thương cảm, xúc động khi đọc qua dòng thơ Cảm Hoài viết bằng Hán ngữ của ông. Cảm hoài (chữ Hán: 感懷) là bài thơ tự sự của Đặng Dung khi ông đem quân giúp vua Trùng Quang Đế của nhà Hậu Trần, nhưng do lòng người ly tán, quân binh ít ỏi, lương thực thiếu thốn nên cuối cùng đã thất bại. Bài thơ thể hiện ý chí sắt đá của một người anh hùng nhưng không may là không gặp thời thế, công việc chưa xong thì tuổi đã già. Xin mời nhấp chuột vào link để xem: Tiểu sử…

 • Thơ Hán-Việt

  Ba Bài Thanh Bình Điệu 清平調 詞三首

  清平調 詞三首 其 一 雲想衣裳花想容, 春風拂檻露華濃。 若非群玉山頭見, 會向瑤臺月下逢。 (Chuyển Ngữ) Thanh Bình Điệu, Từ Tam Thủ Bài Nhất: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến Hội hướng Diêu Đài nguyệt hạ phùng (Diễn Nôm) 3 bài Thanh Bình Điệu Bài Nhất Mây tợ xiêm y, hoa tựa nàng, Hột sương ngào ngạt, gió xuân sang. Phải trên núi Ngọc ta từng gặp ? Trăng sáng trên Đài, hẹn đá vàng. 清平調 詞三首 其 二 一枝穠豔露凝香, 雲雨巫山枉斷腸。 借問漢宮誰得似, 可憐飛燕倚新妝。 (Chuyển Ngữ) Thanh Bình Điệu, Từ Tam Thủ Bài Nhì: Nhất chi nùng diễm lộ ngưng hương, Vân…

 • Thơ Hán-Việt

  Ấp Ủ! 懷 抱

    懷 抱 六塵汙濁糾纏如,殺騙相爭不戒除.權力美人萬眾喜,榮華富貴百人居.活為正直希無少,亡必光明望有餘. 懷 抱心肝瞑目死,只需酒酌挽詩詞. 東 天 哲 Chuyển Ngữ:Hoài Bão! Lục trần ô trọc củ triền như,Sát phiến tương tranh bất giới trừ.   Quyền lực mỹ nhân vạn chúng hí,Vinh hoa phú quý bách nhân cư.Hoạt vi chính trực hy vô thiểu,Vong tất quang minh vọng hữu dư.Hoài bão tâm can minh mục tử,Chỉ nhu tửu chước vãn thi từ.  Dịch Nôm:Ấp Ủ! Cõi đời ô trọc mãi dây dưa,Chém giết nhau tung những ngón lừa.Quyền lực mỹ nhân muôn kẻ thích,Vinh hoa phú quý vạn người ưa.Sống sao chính trực, mơ không thiếu, Chết phải quang minh, ước có thừa.Ấp ủ đáy lòng khi nhắm mắt,Chỉ cần có…

 • Thơ Hán-Việt

  Tĩnh Dạ Tư 靜夜思

  靜夜思       牀前看月光,       疑是地上霜。    舉頭望明月,       低頭思故鄉。 李白 Tĩnh Dạ Tư Sàng tiền khán nguyệt quang, Nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương. Lý Bạch

 • Thơ Hán-Việt

  Thất Tuần Thọ: 七 旬 壽 紀 念 日

  七 旬  壽  紀 念 日 人  生  七  拾  古   来  餘, 天  賜  身  康  壽   滿  辭. 茶  酒  賦  詩  消  遣   趣, 乾  杯  望  月  故  鄉  思. 東 天 哲  Thất Tuần Thọ Kỉ Niệm Nhật Nhân sinh thất thập cổ lai dư, Thiên tứ thân khang thọ mãn từ. Trà tửu phú thi tiêu khiển thú, Can bôi vọng nguyệt cố hương tư.   Dịch Nôm : Kỉ Niệm Thất Tuần Thọ Bảy chục, tuổi này thấy khắp nơi, Trời ban sức khỏe sống yêu đời. Phú thi trà rượu tiêu khiển thú, Nhớ nước nhìn trăng cạn chén mời.

 • Thơ Hán-Việt

  Bất Dung Tình-不 容 情

  不 容 情 緣 何 兩 島 其 無 見,   是 否 圖 謀 貢  鬼 精。 賣 國 貪 官 羣 聚 犬,    拔 刀 斬 汝 不 容 情。 東天哲 12/5/2018 Chuyển Ngữ: Bất Dung Tình Duyên hà lưởng đảo kỳ vô kiến! Thị phủ đồ mưu cống quỷ tinh? Mại quốc tham quan quần tụ khuyển,  Bạt đao trảm nhữ bất dung tình. Phóng Dịch: Chẳng Dung Tình Cớ sao hai đảo nhìn không thấy! Chẳng phải làm quà cúng quỷ tinh? Bán nước tham quan bầy chó dại, Chém bây, đao xuất chẳng dung tình. 12/05/18