Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Men Rượu Hồn Thơ. (Bài Họa: 40)

Bài Họa 40: 
Men Rượu Hồn Thơ
(Liên hoàn đảo vận)
Bồn chồn ấp úng mảnh tình vương,
Nhớ thuở duyên mai sánh hải đường.
Mới gặp ngày đầu chừng đắm sắc,
Dường nghe lúc đó đã say hương.
Thướt tha áo lụa ngoài song cửa,
Lộng lẫy dáng hoa trước cổng trường.
Thương nét đan thanh từ buổi ấy,
Cho dù lưu lạc bước phong sương.
Cho dù lưu lạc bước phong sương,
Sóng mắt thần giao dưới mái trường.

Đề mấy dòng thơ đêm đất khách,
Ghi vài nét chữ sáng tha hương.
Mơ ngày gác phụng vang rừng trúc,
Mộng lúc xe loan nhộn phố đường.
Vẳng tiếng tim reo hòa nhịp thở,
Tay 
đan vai tựa mối tơ vương..
AUG-10-2005

Bài Xướng: Men Rượu Hồn Thơ
(Liên hoàn đảo vận)
Gió về lay động cánh hoa vương,
Tô thắm vườn xuân, điểm mặt đường.
Khẽ gọi cung tơ tìm cảnh mộng,
Khéo đùa men rượu kiếm mùi hương.
Chiều dâng, chiếc én về duyên hải,
Đêm lắng, ngàn lau khép chiến trường.
Nhẹ lái thuyền mơ qua bến nhạc,
Đón chùm sao rụng tỏa trong sương.
Đón chùm sao rụng tỏa trong sương,
Thức tỉnh tâm tư, giữa mộng trường.
Bớt ngọn đèn khuya, trăng giãi bóng,
Mở rèm trúc lạnh, gió đưa hương.
Khơi nguồn thi hứng bên song liễu,
Dệt khúc ca ngâm trước thảo đường.
Say tỉnh, bâng khuâng, lòng rộn rã,
Tình quê, ý nhạc, mảnh hồn vương.
Văn Lang
Đọc thêm phiên bản chánh: https://dongthientriet.com/2021/10/collect-duoc-67-bai-hoa-van-men-ruou-hon-tho-cua-lao-thi-si-van-lang/

Leave a Reply

error: Content is protected !!