• Diễn Đàn Bạn Đọc

    Mời Đọc Bài Nhận Định Của Định Nguyên

    ‘Dinh Nguyen’ via TinhThầnDânTộc From:[email protected] To:Thuc Vu,David Hoang Mon, May 13 at 3:46 PM Bài viết của ông Đổ Ngọc Hiến, cựu Giáo sư Kinh Tế trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam chỉ là luận điệu cuồng Trump (CH cũng như không CH), không phải là bài viết có nhận định khách quan lịch sử để bà con cùng tìm hiểu.  Tôi đã đọc qua một số bài của ông nầy.  Tôi thấy luận điệu cuồng thấp kém, không xứng tầm là một học giả.  Mời quý vị đọc lại tôi (một kẻ thường dân, không giáo sư, học giả chi hết) viết về đề tài nầy đã lâu. …

error: Content is protected !!