• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Hiu Quạnh & Hưng Phấn

    (Bài Xướng) Hiu quạnh Trăng lại tròn trăng, mấy độ rồi, Ðìu hiu còn đọng ngấn ly bôi! Mộng về lối cũ tìm khôn gặp, Nhớ đốt niềm tây dập chẳng nguôi! Lá rắc thêm sầu rơi gió một, Chim dành riêng thú liệng trời đôi. Vườn sương thờ thẫn đêm qua lạnh, Cúc nỡ nhìn nhau mỉm miệng cười! Quách Tấn (Bài Họa) Hưng Phấn Xuân đã qua, Xuân trở lại rồi, Niềm vui hưng phấn cạn chung bôi. Sáng vào bồng đảo đầy cơn thỏa, Tối ghé đào nguyên đủ thú nguôi. Gió giải tơ hồng hương ngập lối, Mây tuôn gấm trắng sắc chia đôi. Trời thu…

error: Content is protected !!