Vui Bút Xướng Họa

VBXH Ngao Ngán

(Bài Xướng) Đêm Tâm Sự
Việc khác thường hay chẳng khác thường
Miễn lòng chung thuỷ với văn chương
Tơ chưa ráo ruột tằm chưa nhộng
Song vẫn còn mai mộng vẫn hương
Lấy đó làm vui cơn đắc thất
Hơi đâu mà khóc chuyện tang thương
Chung trà pha ấm đêm tâm sự
Chầm chậm trăng lên khỏi ngọn tường.
Quách Tấn
(Bài Họa) Ngao Ngán!
Nằm khểnh nghĩ lung việc bất thường,
Lạm bàn thế tục viết thành chương.
Sen xinh dưới vũng luôn còn sắc,
Cỏ tạp trong vườn chẳng có hương.
Luận cổ rường xưa sầu lụy xót,
Suy kim nếp mới tủi đau thương.
Nhìn đời ngao ngán tanh mùi bạc,
Trằn trọc trắng đêm vẫn chửa tường.

Jan 29/2023

Leave a Reply

error: Content is protected !!