• Thơ Tiền Chiến

    Chu Trung Tác

    歸 昆 山 舟 中 作  十年飄轉嘆蓬萍, 歸思搖搖日似旌。 幾托夢魂尋故里, 空將血淚洗先塋。 兵餘斤斧嗟難禁, 客裡江山只此情。 鬱鬱寸懷無奈處, 船窗推枕到天明。 Quy Côn Sơn chu trung tác Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình, Quy tứ dao dao nhật tự tinh. Kỷ thác mộng hồn tầm cố lý, Không tương quyết lệ tẩy tiên doanh. Binh dư cân phủ ta nan cấm, Khách lý giang sơn chỉ thử tình. Uất uất thốn hoài vô nại xứ, Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh. Từ điển Hán Việt – Hán Việt Từ Điển – 漢越辭典 Nguyễn Trải 阮薦 trong bài thơ: “Quy Côn Sơn chu trung tác”: Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh 船窗推枕到天明 Thuyền song thôi…

  • Biếm Thi

    Xủ Quẻ Quý Mão

    Xủ Quẻ Đầu Năm Quý Mão Bói quẻ sờ mu, luận ngũ hành, Mệnh thằng Phắc niễng sạch sành sanh, Tô canh Việt Á thơm và béo, Hũ mắm Cô Vy thối lại tanh. Phúc bảo sơn hào, Thu đớp lẹ (*) Thu rằng hải vị, Phúc xơi nhanh. Năm này bị mẻo quào tan nát Kế hổ lôi hồn thân xác banh. Bốc Sư: Đông Thiên Quỷ Cốc Tử (*) Tên vợ của Phắc niễng