Biếm Thi

Mèo Khóc Chuột

Tuồng Mèo Khóc Chuột
Nhìn mèo khóc chuột, chán chường ghê,
Lòng dạ sói lang của chú hề.
Cảnh trí dựng lên, buôn thịt lợn,
Kép đào hò hét, bán đầu dê.
Mưu ma giáo chủ, ca nghe khoái,
Chước quỷ thầy tuồng, hát thấy phê.
Đến lúc vỡ ra mình bị bịp,
Chưởi cha lũ ác, giỏi tay nghề.
ĐôngThiênTriết. Jan/10/21

Leave a Reply