• Tùy Bút 1

    Mùa Xuân Của Thi Nhân

    Ngày post: December 25, 2020 Tùy Bút         Bàn đến mùa màng thì nó gồm có tứ quý (四季) bốn mùa, Xuân, Hạ Thu Đông (春夏秋冬) mà nói theo chữ Hán thì gọi là  “xuân quý”.         Xuân quý (春季) tức là khí tiết mùa xuân hay gọi nôm na là thời tiết của mùa xuân, thiết nghĩ cũng nên đề cập sơ qua Dịch Kinh của người Hoa vì nó có liên quan đến mùa màng.         Theo Kinh Dịch Trung Hoa thì bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, là bốn hình sắc của Tứ Tượng, nó thể hiện qua sự thịnh, suy của bốn…