• Thất Ngôn Bát Cú

    Vu Quy

    Biết được tin em đã lấy chồng, Tân hôn ngày ấy có vui không? Kiệu hoa nhộn nhịp, rềnh con phố , Xác pháo tung tăng, đỏ cánh đồng. Kẻ đắp chăn bông nao nức dạ, Người ôm gối chiếc nát tan lòng. Vu quy, xin chúc em tròn mộng, Đốt lửa hâm tình sưởi tuyết đông. Đông Thiên Triết. Oct/23/2005.