Thất Ngôn Bát Cú

Xuân Hy Vọng!

Xuân Hy Vọng

Chú Chuột bàn giao lại bác Trâu,

Nhắn rằng nhân loại chớ âu sầu.
Cồ-rô lúc trước ưa phun nọc,
Vi-rus từ nay bị chặt đầu.
Mừng Tết nghinh tân, xua khốn khó,
Vui Xuân tống cựu, rước sang giàu.
Vaccine thần dược vừa tung cánh,
Đuổi Dịch rời xa quả địa cầu.
ĐôngThiênTriết
Xuân Tân Sửu 2021

Leave a Reply

error: Content is protected !!