• Tin Tức VN và thế Giới

    Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam

    Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Đại Hội Đảng Cộng Sản đã kết thúc sớm một ngày. Hôm 31/01/2021, Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII bầu lại ông Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ tổng bí thư. Reuters đánh giá với thắng lợi này ông Trọng là vị « lãnh đạo thế lực nhất » kể từ khi Việt Nam tiến hành chính sách « Đổi Mới ». Hãng tin Reuters nhắc lại ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, tình trạng sức khỏe yếu vẫn không ngăn được ông giữ chức tổng bí thư trong ba nhiệm kỳ liên tiếp. Thắng lợi này là dấu hiệu báo trước Việt…

  • Biếm Thi

    Thước Đo Cỗ Quan Tài

    Nhân đọc qua bài viết Chiếc Quan Tài của TS Trần An Bài, Hứng bút nên làm bài thơ Cỗ Quan Tài dưới đây, xin gởi đến quý văn thi hữu nhàn lãm. Cỗ Quan Tài Sáu tấm, hai vuông, bốn miếng dài, Mỗi người ắt phải đến nằm đây. Bần dân, Vua Chúa, không ngoài lệ, Nhắm mắt phủi tay, chóng hoặc chầy. Thói đời túi rộng chỉ ba gang, Hà cớ gồm thâu hết bạc vàng? Moi đến cõi trời mót tận đất, Quằn vai trỉu gánh cố gồng mang. Đến khi nằm xuống dưới mồ sâu, Giấc mộng phù du hóa vũng sầu. Đã biết Của Trời…