Biếm Thi

Vịnh Chiếc Nón Cối 

Vịnh Chiếc Nón Cối 
Nón cối bây giờ rất rẻ tiền,
Không mua cũng biếu hoặc cho riêng.
Bà kia vào mạng, rằng: hòn đá,
Cụ nọ lên đài, bảo: củ riềng.
Chỉ vậy, vèo vèo, nón liệng tới,
Rồi thì, véo véo, mũ quăng xiên.
911 – gọi, Ambulance đến.
Xúc cả hai người nhập viện điên.
ĐôngThiênTriết. Sep/15/2018.

Leave a Reply