• Thơ Tiền Chiến

    Bán Than

    BÁN THAN  Một gánh kiền khôn quẩy xuống ngàn,Hỏi rằng “chi đó”, gửi rằng “than”.Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt,Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn.Ở với lửa hương cho vẹn kiếp,Thử xem đá sắt có bền gan.Nghĩ mình lem luốc toan nghề khác,Nhưng sợ trời kia lắm kẻ hàn. Thơ: Trần Khánh Dư (1240 – 1340) Nguồn: hình internet Bài HọaBán Than: Kiền khôn gồng gánh quẩy lên ngàn,Bạn hỏi “gì trong đó” giống than ?Nếu bán, chừng bao đồng bạc lẻ ?Dẫu mua, bằng một khúc gỗ tàn.Nguyền cùng hương lửa bền trời đất,Nguyện với vàng thau trọn thép gan.Ngẫm thấy áo quần lem luốc, định:Đổi nghề,…

  • Thất Ngôn Bát Cú

    Họa Cờ

    Họa Cờ Đặt bút xuống đây bé vẽ gì ? Núi sông gấm vóc thật uy nghi. Tô vàng trang giấy, hình non nước, Phết đỏ ba đường, bóng đại kỳ. Nhớ cảnh ngựa Hồ tê bắc quốc, Thương đàn chim Việt sào nam chi. Quyết tâm giữ vững giang san đó, Bé vẽ ngoăn ngoeo chữ S xì. ĐôngThiênTriết