Thơ Trữ Tình

Hái Sao

HÁI SAO
Trong mơ bay lượn hái sao băng,
Cưỡi hạc đằng vân ngắm chị Hằng.
Vừa đến Nam tào, bầy nhạn đón,
Lúc qua Bắc đẩu, gấm tơ giăng.
Bướm ong sải cánh, châm hương phấn,
Oanh yến nghiêng đầu, hót gió trăng.
Điệp khúc trỗi lên dìu bước Nguyệt,
Sóng tình dào dạt khó lòng ngăn.
San jose – May 18/2024

Leave a Reply

error: Content is protected !!