• Thơ Hán-Việt

    Độc Chước

    獨  酌  酌酒瓊漿筆向壇, 望煙雲黯覆其山。 思中故國民沉寞,  憂裏人羣眾睡茫。 士子愚癡師有責, 侄孫昏暗父連干。 何為跳鬧抬頭上,  擊舞掌聲小丑行,  聖荷西 -2月10日/甲辰年-2024   Recording Độc Chước Chuyển Ngữ Độc Chước Chước tửu quỳnh tương bút hướng đàn, Vọng yên vân ám phúc kỳ san. Tư trung cố quốc dân trầm mịch, Ưu lý nhân quần chúng thụy mang. Sĩ tử ngu si sư hữu trách, Điệt tôn hôn ám phụ liên can. Hà vi khiêu náo đài đầu thướng, Kích vũ chưởng thanh tiểu sửu hàng. (Diễn Nôm) Uống Rượu Một Mình Nâng chén rượu quỳnh bút hạ đề, Trông vời mây xám phủ sơn khê. Chạnh vì cố quốc đang chìm đắm, Tiếc bởi nhân quần mãi ngủ mê. Kẻ…

error: Content is protected !!