• Sưu Tầm

    Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

    Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm / Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà – mẫu 1 Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ vĩ đại của đất nước ta trong thế kỉ XIX. Ông đã sống giữa một thời kì biến động và đau thương của dân tộc. Cuộc đời của ông đầy bi kịch xót xa. Ông là một nhà nho chân chính đã dạy cho chúng ta bài học vể cách sống và ứng xử: vươn lên mọi bất hạnh để sống đẹp, sống trong yêu thương và căm ghét phân minh, rõ ràng. Trong bài thơ “Than đạo” ông viết: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không…

  • Thất Ngôn Bát Cú

    Phóng Bút

    Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm* Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Thi Phú hay, nào khác đóa hồng, Như viên ngọc quý lại cao phong. Lời thơ tựa KIẾM nương hồn phách, Câu phú như GƯƠM nhập thép đồng. Mềm mỏng mà cương cường vũ bão, Nhỏ nhen nhưng dũng cảm thần công. Vì dân thệ quyết gìn sông núi, Ta phóng bút ra, xác giặc chồng. San Jose – Sep 29/2012 *Thơ: Nguyễn Đình Chiểu Đọc thêm: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,

error: Content is protected !!