• Sưu Tầm

    Thời khắc vàng của…

    Thời khắc vàng của ông Nguyễn Hữu HạnhThứ Năm, 03/10/2019, 08:08 Sau rất nhiều cân nhắc và chọn lựa, ngày 29-4-1975, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã được đặt vào vai Phụ tá Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), nắm quyền điều binh khiển tướng. Nguyễn Hữu Hạnh – Người phổ biến lệnh buông súng của Tổng thống Dương Văn Minh Nguyễn Hữu Hanh – Cố vấn kinh tế cho hai đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa (kỳ cuối) Ở vị trí này ông đã góp phần cùng Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng đầu hàng Quân giải phóng…

  • KÝ Sự,  Sưu Tầm

    Chuyện thật kể về một người Lính VNCH trước và sau 30 tháng 04 năm 1975. Tôi biết Nó từ khi hai đứa còn cắp sách đến trường ở bậc Tiểu Học, rồi cả hai chúng tôi cùng vào năm Đệ Thất trường Trung Học công lập Phan-Bội-Châu, Phan-Thiết. Quê Nó tận ngoài xứ Huế xa xôi, Mẹ nó… một Cụ bà khoảng tuổi 50, sở dĩ tôi gọi là Cụ bà vì với tuổi tác của một đứa trẻ hơn 10 tuổi như tôi lúc đó, thì người lớn cỡ tuổi 50 đối với chúng tôi phải gọi là Bà. Bà cụ dáng vóc nhỏ nhắn, khi ra đường…