Thơ Trữ Tình

Nguyệt Lạc

NGUYỆT LẠC

Ngọc Thố đêm Rằm tắm khỏa thân,
Dưới hồ đối bóng dáng thiên thần.
Đôi gò bồng đảo nhô trên nước,
Một cụm tơ đào bám giữa chân.
Có lẽ chị Hằng trêu mặc khách,
Hay là cung Quế khích thi nhân.
Đêm nay ta quyết bay lên trển,
Dụ dỗ nàng trăng xuống dưới trần.
San Jose – May 22/2024
Rằm Tháng Tư âm lịch

Leave a Reply

error: Content is protected !!