• Thất Ngôn Bát Cú

    Liên Hoàn Thập Tam Khúc: Mạnh Dạn

    Ghi Chú: Bài Xướng Liên Hoàn Thập Nhị Thi Khúc (nhưng bài Họa thêm một thi khúc, tức 13 liên thi khúc) Theo thể: Điệp Vĩ Ngâm (疊 尾 吟) MẠNH DẠN! 1/- Vận nước Bảy Lăm, nghiệt ngã lôi, Chạnh lòng ký ức nhớ từng hồi.. Muôn người khốn khổ mơ nồi thịt, Vạn kẻ cơ hàn ước nấm xôi. Một đám quan phì, danh tiếng nổi, Trăm ngàn dân đói, kiếp bèo trôi. Sầu dâng những tưởng hờn vong quốc, Mạnh dạn vùng lên, các bạn ôi! 2/- Mạnh dạn vùng lên, các bạn ôi! Trông kìa, ngọn nến sắp tàn rồi. Nơi này chiếu đất muôn đầu…

  • Thất Ngôn Bát Cú

    Mạnh Dạn!

    Trích 3 Liên Khúc trong bài “Thập Tam Liên Khúc: Mạnh Dạn” của chính tác giả ĐTT 1. Vận nước Bảy Lăm nghiệt ngã lôi, Chạnh lòng ký ức nhớ từng hồi. Muôn người khốn khổ mơ nồi thịt, Vạn kẻ cơ hàn ước nấm xôi. Một đám quan phì, danh tiếng nổi, Trăm ngàn dân đói, kiếp bèo trôi. Sầu dâng những tưởng hờn vong quốc, Mạnh dạn vùng lên, các bạn ôi! 2. Mạnh dạn vùng lên, các bạn ôi! Trông kìa, ngọn nến sắp tàn rồi. Nơi này chiếu đất muôn đầu gục, Chỗ nọ màn trời vạn cốt rơi. Mây xám u sầu, thây chất ngập,…

error: Content is protected !!