Thất Ngôn Bát Cú

Huế Và Chiếc Nón Bài Thơ

Huế Và Chiếc Nón Bài Thơ

Chiếc nón bài thơ đẹp mỹ miều,
Nghe đồn người đội được tình yêu.
Khi qua Gia Hội thánh quân đón,
Lúc đến Thừa Thiên ngọc nữ chiều.  
Núi Ngự nhiều trai, trang tuấn kiệt,
Sông Hương lắm gái, dáng yêu kiều.
Chen vai ngắm nghía rồi mơ mộng,
Đon đả thầm khen tặng đủ điều.
San Jose – Arp/7/2012

Leave a Reply

error: Content is protected !!