Thất Ngôn Bát Cú

Cảnh Xuân

Cảnh Xuân

Xôn xao én liệng báo Xuân sang,
Chen chúc trăm hoa dưới nắng vàng.
Nàng cúc thơm tho xây mộng ước,
Chị đào ngơ ngác đứng mơ màng.
Rộn ràng phố Tết đôi liễn đỏ,
Nô nức trời Xuân lân pháo vang.
Đàn bướm châm hương tuyền tín hiệu,
Gọi nhau nghênh đón khách Đông Sàng.
San Jose – Xuân Giáp Thìn 2024

Leave a Reply

error: Content is protected !!