Thất Ngôn Bát Cú

Tứ Xuân Liên

Hương Xuân (1)   
Kén kéo thoi đưa giục Tết sang,
Hương reo theo gió vút mây ngàn.
Bạch mai trước cổng phô đài trắng,
Hoàng cúc dưới hiên trỗ nhụy vàng.
Đứng cạnh quỳnh hương Lan quý phái,
Nép bên thược dược Huệ cao sang.
Muôn hoa tô điểm chờ tao khách,
Lộng lẫy đón xuân rộn xóm làng.
Tết xứ người (2)
Có nghĩa gì đâu Tết xứ người!
Hé chi vẻ đẹp nụ Đào ơi?
Ngày khoe sắc thắm rền sông núi,
Tối tỏa hương thơm rực đất trời.
Chạnh nhớ niềm đau ngày Quốc Hận,
Vẳng nghe nỗi xót tối Ba Mươi.
Đăm chiêu theo khói nhang, lòng hỏi,
Có nghĩa gì đâu Tết xứ người?
Hỏi Người Óc Đỏ (3)
Chửa cạn chén Quỳnh thấy đắng môi,
Ngẫm về cố quốc nghẹn từng hồi.
Từ khi đạo lý không còn nữa,
Là lúc quê hương đã mất rồi.
Đau xót nhân quần đời xuống ngựa,
Tiếc thương xã tắc ngợm lên ngôi.
Hỏi người óc đỏ đang vui Tết,
Có biết đảng bây một lũ tồi? 
Vấn Hoa Xuân (4)
Nâng cánh hoa Quỳ, khẽ hỏi vì,
Xuân về phô sắc để làm chi?
Hay là mai mỉa người lưu lạc?
Hoặc giả trớ trêu khách biệt ly?
Đã chẳng ngại ngùng cơn sóng đẩy,
Thì không nao núng bước chân đi.
Hẹn ngày trở lại, Thiên Thời đáo,
Trảm hết đảng tà, dựng đại kỳ.
Xuân Tân Sửu 2021

Leave a Reply

error: Content is protected !!