• Thơ Trào Phúng

    (8 Bài Tự Trào) Bài 8

    (8 Bài Tự Trào) Bài 8 Tịt Đường Cơ: Tuổi 74 Dạo này đêm ngủ vẫn thường mơ, Thấy cưỡi nai tơ lội khắp bờ. Cứ ngỡ thằng q còn xốc vác, Nào hay cậu bé cứ xìu lơ. Cẳng giò trước đó đều săn chắc, Trống kẽm giờ thì cũng rỗng trơ. Nhớ thuở nào tiền Xa hậu Pháo, Chừ chưa thượng Mã, tịt đường cơ. Nhân Dần- Jan/2022 (8 Bài Tự Trào: Bài 8) Tuổi 75

error: Content is protected !!