• Diễn Đàn Bạn Đọc

    Về vấn đề Tím hay ĐQB và HCT là ai?

    San Jose – May 6/2024 Về vấn đề Tím hay ĐQB và HCT là ai? Lâu nay, chỉ có chút chuyện thuộc về Tím Nguyễn mà khiến cả làng thơ xôn xao, dư luận người vầy người khác. Riêng tôi là người nhận diện ĐQB, đồng thời là cùng là bạn thơ Xướng Họa với nhau khoảng 2 thập niền về trước, (trong đó cũng có Thiên Tâm Đặng Phương Trạch, cùng XH vui chung) và tôi đã được “diện kiến” ĐQB một lần, “bằng xương bằng thịt” lúc đó khoảng những năm 2003 tại nhà riêng của chị Ngọc Bích tức Quê Sơn Tây. “thời gian này Thi Đoàn…

error: Content is protected !!