• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Lại Tản Cư

    (Bài Xướng) LẠI TẢN CƯ Vừa mới hồi cư đã tản cư! Vận nhà vận nước biết nên hư? Máu xương chiến đấu thương đà lắm, Nanh vuốt xâm lăng giận chửa trừ! Vườn cũ tả tơi trời tháng chạp, Đường khuya khấp khểnh nguyệt canh tư. Gió sương chếch chóng hồn ly loạn, Ước nguyện bình sinh nửa có như? Quách Tấn (Bài Họa)-Vượt Biển Rời khỏi quê hương được định cư, Tưởng chừng giấc mộng chỉ toàn hư. Cơ nhà vướng họa khuyên nên lánh, Vận nước gặp tai quyết phải trừ. Biển hận dập chìm thây chú Tám Sóng thù xoáy cuốn xác em Tư. Ra đi…

error: Content is protected !!