Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Lại Tản Cư

(Bài Xướng) LẠI TẢN CƯ
Vừa mới hồi cư đã tản cư!
Vận nhà vận nước biết nên hư?
Máu xương chiến đấu thương đà lắm,
Nanh vuốt xâm lăng giận chửa trừ!
Vườn cũ tả tơi trời tháng chạp,
Đường khuya khấp khểnh nguyệt canh tư.
Gió sương chếch chóng hồn ly loạn,
Ước nguyện bình sinh nửa có như?
Quách Tấn
(Bài Họa)-Vượt Biển
Rời khỏi quê hương được định cư,
Tưởng chừng giấc mộng chỉ toàn hư.
Cơ nhà vướng họa khuyên nên lánh,
Vận nước gặp tai quyết phải trừ.
Biển hận dập chìm thây chú Tám
Sóng thù xoáy cuốn xác em Tư.
Ra đi tránh ác thuyền nan lướt,
Cập bến Bi-Đong mấy thuở như *

San Jose – May 16/2024

*/-Hòn Đảo Pulau Bidong ở Mã Lai
*/- Tàu tôi mang số PB 212, cập đảo Pulau Bidong tháng 4 năm 1981 và 9 ngày sau thì tôi được phái đoàn Mỹ nhận với diện “ưu tiên 3″quân nhân và đúng 4 tháng sau thì cả gia đình được sang Mỹ định cư.

Leave a Reply

error: Content is protected !!