Thơ Trữ Tình

Hồn Bướm Mơ Tiên

Hồn Bướm Mơ Tiên
Đôi bướm lượn quanh nhịp mõ tràng,
Bỗng dưng hụt hẫng giữa lư nhang.
Hình xưa đâu tá, tơ lòng héo,
Ảnh cũ còn đây, ngọn nến tàn.
Sao bảo thân phàm dâng hiến Phật?,
Còn đem thể xác tặng cho chàng.
Trách nàng hay trách đời đen bạc?,
Tiếng kệ não nùng gõ oán than!
San – Jose – May- 15-/2024

Leave a Reply

error: Content is protected !!