Vui Bút Xướng Họa

VBXH – Lụy Tình

Bài Xướng: Men Rượu Hồn Thơ
(Liên hoàn đảo vận)
Gió về lay động cánh hoa vương,
Tô thắm vườn xuân, điểm mặt đường.
Khẽ gọi cung tơ tìm cảnh mộng,
Khéo đùa men rượu kiếm mùi hương.
Chiều dâng, chiếc én về duyên hải,
Đêm lắng, ngàn lau khép chiến trường.
Nhẹ lái thuyền mơ qua bến nhạc,
Đón chùm sao rụng tỏa trong sương.
Đón chùm sao rụng tỏa trong sương,
Thức tỉnh tâm tư, giữa mộng trường.
Bớt ngọn đèn khuya, trăng giãi bóng,
Mở rèm trúc lạnh, gió đưa hương.
Khơi nguồn thi hứng bên song liễu,
Dệt khúc ca ngâm trước thảo đường.
Say tỉnh, bâng khuâng, lòng rộn rã,
Tình quê, ý nhạc, mảnh hồn vương.
Văn Lang
———————————————-
Bài Họa 40/a – Men Rượu Hồn Thơ: <LụyTình>
(Li
ên Hoàn Đảo Vận)
Trót đã si tình lụy nữ vương,
Ngày đêm thất thểu rảo quanh đường.
Du dương điệp khúc tơ trùng phím,
Lảnh lót cung đàn sắc luyến hương.
Nào ngại ác ma đầy nghĩa địa,
Chẳng e ngạ quỷ đặc sa trường.
Đơn thân độc mã vào sào huyệt,
Dục phá men sầu dẫu rét sương.
Dục phá men sầu dẫu rét sương,
Băng ngàn lội suối suốt canh trường.
Điểm binh xuất trận, thu thành quách,
Xạ tiễn tung quyền, cứu dáng hương.
Chớ kể Lưu Bang thời thịnh Hán,
Đừng khoe Minh Đế thuở huy Đường.
Độc cô “cầu bại” chưa từng bại,
Quyết xả thân mình cứu nữ vương.

San Jose Dec/24/2023
http://Vui Bút Xướg Họa: Men Rượu Hồn Thơ
Collected được 67 bài Họa Vận Men Rượu Hồn Thơ của Thi Lão Văn Lang

Leave a Reply

error: Content is protected !!