Thất Ngôn Bát Cú,  Vui Bút Xướng Họa

XH. Thói Đời!

Trơ Trọi
Tình cũng lơ mà bạn cũng lơ,
Bao nhiêu khăng khít bấy ơ hờ.
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ.
Nhớ gửi vào thơ nghĩ tội thơ.
Mưa gió canh dài ngăn lối mộng,
Bèo mây bến cũ quyện lòng tơ…
Hỏi thăm tin tức bao giờ lại
Con thước qua song lại ỡm ờ!
Quách Tấn
Thói Đời!
Giờ, nàng xảnh xẹ, hách, làm lơ,
Giở thói dương dương cái thớt hờ.
Trở mặt vì không còn quán cháo,
Quay lưng bởi đã hết đàn thơ.
Cạn tàu ráo máng, đau lòng vỏ,
Héo nhộng khô tằm, chết kén tơ.
Thắc mắc hỏi Trời rồi hỏi Phật,
Rằng: do “con thước” đó… ơ… ờ…
San Jose – Feb/1/2023
Quả đúng là lão tiền bối Quách Tấn, tài tình trong câu thứ 8 và đắc cách ở cụm từ “con thước qua song“. Vậy mà cũng có ông bạn nào đó…gửi mail hỏi tôi nghĩa của cụm từ “con thước qua song” là con gì vậy? xin thưa “con thước qua song” là ý muốn nói con quạ ô thước” bay ngang qua ngoài song cửa sổ đó, chỉ đơn giản có thế thôi ông bạn tôi ơi.
Xưa nay, từng đọc thơ Đường của quý thánh thơ như Lý Bạch, Ngô Phủ, Thôi Hiệu .v.v… nhưng chưa thấy sau bài thơ của các vị thánh thơ đó, có ghi chú thích cho bất kỳ một cụm từ nào trong bài thơ, cốt để giải thích ý nghĩa của câu thơ đó. Thông thường người đọc thơ mà không thông hiểu nội dung bài thơ thì tự họ tìm người “hay chữ” hỏi để được giải thích hay tự tra tự điển để tìm hiểu. Còn hiện nay, thơ của người Việt làm, có nhiều người ghi “chú thích” bên dưới của bài thơ để người đọc dễ hiểu, vậy thì “sướng” biết mấy rồi. 
Vậy có còn ai không biết cụm từ “con thước” xin cứ tự nhiên gửi Comments đến lão tiền bối Quách Tấn hỏi, nếu không được trả lời thì gửi mail qua cho tôi, tôi sẵn sàng giải đáp những thắc mắc đó. Chớ còn có khi tôi ghi chú thích thì lại bị hiểu lầm, rồi gửi comments nói rằng: bộ khi dễ bạn đọc “dốt” hay sao mà phải ghi chú thích này chú thích nọ,  .

Leave a Reply

error: Content is protected !!