• Thơ Tự Do

    Thi Nhân Miền Bắc

    Bài thơ của một thi nhân Miền Bắc PHAN HUY ! MỘT NHÀ THƠ NỔI TIẾNG MIỀN BẮC, SAU KHI MIỀN BẮC “GIẢI PHÓNG” MIỀN NAM, ÔNG BẬT KHÓC GIỮA LÒNG SÀIGON VÀ SAU ĐÓ VIẾT BÀI THƠ: CẢM TẠ MIỀN NAM Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói Với Miền Nam, miền đất nước điêu linh Một lời cảm ơn tha thiết chân tình Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật. Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất” Tôi đã vào một xứ sở thần tiên Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền Cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Tôi đã ngạc nhiên…

  • Sưu Tầm,  Văn Học Nghệ Thuật

    Thơ Đường Luật

    Thơ Đường luật hay Thơ luật Đường là thể thơ Đường cách luật xuất hiện từ thời nhà Đường ở Trung Quốc. Là một trong những dạng thơ Đường bên cạnh thơ cổ phong (cổ thể thi), từ, thơ Đường luật đã phát triển mạnh mẽ tại chính quê hương của nó và lan tỏa ra nhiều quốc gia lân bang với tư cách thể loại tiêu biểu nhất của thơ Đường nói riêng và tinh hoa thi ca Trung Hoa nói chung. Thơ Đường luật còn được gọi với tên thơ cận thể để đối lập với thơ cổ thể vốn không theo cách luật ấy. Thơ Đường luật có một hệ thống quy tắc phức tạp được thể hiện ở 5…