• Vui Bút Xướng Họa

    VBXH: Họa Thơ

    (Bài Xướng)-Không Đề Ngày cũng như đêm chẳng thấy gì Không làm thơ nữa biết làm chi Cho còn ra sống cho tiêu muộn Dẫu có vô duyên dẫu lỗi thì Hạc rủ mộng sang thuyền Xích Bích Én đưa tình tới ngõ Ô Y Đàn ai tiếng vọng ngoài mây nước Biết có còn ai nối Tử Kỳ? Quách Tấn (Bài Họa)-Họa Thơ Sống chẳng thơ văn sống ích gì? Hôm nay họa thử cước vần chi. Đường Thi bốc khói câu nào vậy ?… Hàn Luật vướng mây cái vận thì!… Thực Luận: giũa mài viên ngọc bích, Phá Thừa: thêu dệt chiếc thanh y. Làm xong chẳng biết…

  • Vui Bút Xướng Họa

    VBXH Ẩm Tiên Tửu

    (Bài Xướng) Bài thơ này ĐTT vãn bối kính cẩn riêng tặng Hà Chưởng Môn ẨM TIÊN TỬU Rượu đào cất ở Cửu Trùng Thiên * Được luyện nghìn năm với phép Kiền. Nước Khảm ngâm men, nồi Bát Quái, Lửa Ly đun nếp, củi Kim Huyền. Mượn bình Thái Thượng, dâng Tam Đế, Rót chén Ngọc Hoàng, kính Trích Tiên. Xin hãy cạn ly cho sảng khoái, Tửu vào thi hứng quyện đầy nghiên. Tửu vào thi hứng quyện đầy nghiên, Tao khách đêm nay Hội Bát Tiên. Men thánh ngấm vào, ngòi bút diệu, Hồn thần trổi dậy, ý thơ huyền. Ngắm trăng uống rượu, lưng bầu Khảm…