Vui Bút Xướng Họa

VBXH Bão Tuyết

 
Có câu Dục Tốc Bất Đạt, Vì gấp quá nên chưa kịp tìm ra bức ảnh cho phù hợp với bài Thơ (bài Xướng) Nay có thời giờ nên Repost lại cả 2 bài: Xướng và Họa (tấm ảnh có tuyết rơi rất đẹp)
Cám ơn tác giả Nguyễn Phan Thanh, bài thơ rất hay, 4 vế đối rất chỉnh, ý tứ cũng như nội dung trong bài rất tha thiết với nàng Xuân, cảnh Tết, thật tuyệt vời, tuy nhiên nếu khắc phục được điệp ngữ “tủi trời xuân” và “bút tủi lời” thì xuất sắc biết mấy
Trân trọng
(Bài Xướng)
BÃO TUYẾT

Chiều nay tuyết đổ ngập đầy sân

Cái lạnh mùa đông chợt đến gần
Cỏ úa hoa tàn đau cảnh tết
Cây trần lá trụi tủi trời xuân
Nghiên sầu nét chữ đang khô mực
Bút tủi lời thơ đã cạn vần
Chốn cũ trăng còn soi cổ độ?
Đời người chẳng khác áng phù vân.
Nguyễn Phan Thanh
6 Feb 2023
Cẩn Họa:
Tán Xuân
Trăng vàng ai mút đổ ngoài sân?
Lấp loáng hào quang chiếu sáng gần.
Oanh én gọi đàn kêu nhớ tổ,
Mai đào trổ nụ cợt đùa xuân.
Rồng bay ý thánh xinh dòng chữ,
Phụng múa câu thần đẹp nét vần.
Gợi nhớ Ông Đồ muôn thế cổ,
Nghiên sầu giấy đỏ quyện thanh vân.Feb/6/2023

Leave a Reply