• Vui Bút Xướng Họa

    VBXH Bão Tuyết

      Có câu Dục Tốc Bất Đạt, Vì gấp quá nên chưa kịp tìm ra bức ảnh cho phù hợp với bài Thơ (bài Xướng) Nay có thời giờ nên Repost lại cả 2 bài: Xướng và Họa (tấm ảnh có tuyết rơi rất đẹp) Cám ơn tác giả Nguyễn Phan Thanh, bài thơ rất hay, 4 vế đối rất chỉnh, ý tứ cũng như nội dung trong bài rất tha thiết với nàng Xuân, cảnh Tết, thật tuyệt vời, tuy nhiên nếu khắc phục được điệp ngữ “tủi trời xuân” và “bút tủi lời” thì xuất sắc biết mấy Trân trọng (Bài Xướng)BÃO TUYẾTChiều nay tuyết đổ ngập đầy…