• Thơ Trào Phúng

    Bạn Hỏi

    Bạn Hỏi Có bạn hỏi mình thích cái chi? Lòng thành khai thật, thử so bì. Ngày thì Long Tỉnh đôi ba cử, * Tối đến Quỳnh Tương sáu bảy ly. * Thơ phú Đường Thi Lý Thái Bạch,* Thiên văn Đẩu Số Trần Hy Di.* Tửu Trà Sắc, bộ ngu sao bỏ ? Tứ Khoái trên đời chẳng dám khi.   Feb/2/2023 1/-Trà Long Tỉnh loại trà xanh ngon ở tỉnh Hàng Châu TQ: 2/-Rượu Quỳnh Tương là Rượu ngon xưa nay ở TQ 3/-Thánh thi chỉ có Lý Thái Bạch 4/-Người sáng lập ra khoa Tử Vi Đẩu Số Trần Hi Di